Uncategorised

Opinnot ja yrittäjyys: mahdoton yhdistelmä?

Yhä useampi nuori opiskelija hakee opintovuosiltaan vakaampaa taloudellista turvaa. Vaikka monilla opintotuki ja asumislisä riittävät vuokranmaksun lisäksi kattamaan monia päivittäisiä kuluja, monet opiskelijat päätyvät ottamaan valtion takaamaa opintolainaa tai vastaavasti tekevät opintojen ohessa töitä. Töitä voi tehdä osa-aikaisesti vapaapäivinä, lomilla ja viikonloppuina, mutta tämän lisäksi monet nuoret haaveilevat yritystoiminnan pyörittämisestä opintojen lomassa. Mutta ovatko opinnot ja yrittäjyys sitten mahdoton yhdistelmä?

Elinkeinotoimintaa vai tulonhankkimistoimintaa?

Yrittäjyyttä ei ole pakko harjoittaa vuorokauden ympäri. Sitä on mahdollista tehdä myös osa-aikaisesti ja tästä syystä pienimuotoisen yrittäjyyden ja opintojen yhdistäminen on täysin mahdollista. Ennen yritystoiminnan aloittamista on kuitenkin tärkeää selvittää, onko kyseessä elinkeinotoiminta tai tulonhankkimistoiminta.

Laajamittaisempi ja pidempiaikainen yritystoiminta on elinkeinotoimintaa, jolloin opiskelijan tulee perustaa toiminimi ja rekisteröidä yritys. Tulonhankkimistoiminta on taas sellaista yritystoimintaa, joka on kertaluontoista tai epäsäännöllistä. Tällaisesta toiminnasta kertyneet tulot ilmoitetaan verotukseen nettotuloina.

Opiskelun ohella opiskelijalle ei yleensä jää riittävästi aikaa tehdä töitä yrittäjänä päätoimisesti, jolloin pelkkä toiminimen perustaminen riittää. Toiminimen perustaminen on helppoa, eikä siihen liity perinteisen yrittäjyyden tapaan turhaa byrokratiaa. Jos liiketoiminta kasvaa, on toiminimestä seuraavaksi helppo hypätä vaikkapa osakeyhtiön nimiin.

Yrittäjälaina

Yritystoiminta vaatii usein alkuun päästäkseen jonkin verran pääomaa, jota ei aina kaikilla nuorilla opiskelevilla yrittäjillä välttämättä ole. Apuun tässä tilanteessa astuu Qred yrittäjälaina, jota kautta myös nuoret yrittäjän alut voivat hakea helposti lainaa liiketoiminnan aloittamiseksi. Qred räätälöi lainasumman ja lainan takaisinmaksuajan hakijan omien tarpeiden mukaisesti ja hakulomake täytetään helposti verkossa tarvitsematta poistua kotoa. Nopean lainapäätöksen ansiosta lainarahat voidaan siirtää tilille jo saman päivän aikana, jonka ansiosta liiketoiminta on mahdollista aloittaa vaikka heti.

Miten yrittäjyys vaikuttaa opintotukeen?

Liiketoiminnan kehittymistä tulee opintojen aikana seurata tarkkaan. Lisäksi kannattaa pitää mielessä, että mikäli toiminimellä toimiessaan liiketoiminnasta syntyy vähennyskelpoisia tulonhankkimiskustannuksia, kannattaa yritystoimintaa varten hankkia myös y-tunnus. Tätä kautta opiskelijalla on mahdollisuus vähentää saaduista tuloista esimerkiksi tietokoneen hankintakulut.

Liiketoiminnasta saatuja tuloja kannattaa myös seurata tarkkaan, sillä mikäli vuositulot ylittävät opintotukikuukausien perusteella määräytyvän rajan – eli kuinka paljon opiskelija saa tienata vuodessa menettämättä opintotukea – Kela perii opiskelijalta osan opintorahasta takaisin. Yritystoiminnasta saadut tulot kannattaa kirjata tarkkaan ylös, jotta tulevien opintotukikuukausien aikana ei tule takkiin.

Samalla tapaa yritystoiminnasta saadut tulot vaikuttavat asumislisään. Asumislisää myönnettäessä Kela ottaa huomioon opintorahan ohella kaikki hakijan muut tulot, eli tässä tapauksessa myös yritystoiminnasta saadut tulot.

Jos liiketoiminta kasvaa kovaa vauhtia, tässä mielessä opiskelija voi toki pohtia, kannattaako opintotukea nostaa enää ollenkaan, varsinkin, jos omat tulot korvaavat menetetyn opintotuen määrän. Samalla kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että yritystoiminnan ei tulisi häiritä päätoimista opiskelua. Tärkeintä on tässä vaiheessa huolehtia opintojen riittävästä etenemisestä sekä valmistumisesta.

bard