Oivalluksen elämyksiä matematiikasta

Matemaattinen koulutus murroksessa

Matematiikan opiskelu on ennen tapahtunut pelkästään kynällä ja paperilla yhtälöitä tehden, kaavioita piirrellen ja päässä laskien. Vähitellen on joihinkin suorituksiin saanut käyttää taskulaskinta ja joskus saanut käyttää MAOL-kirjaa apuna, koska tärkeää on ollut ymmärtää, eikä muistaa ulkoa. Nykyisin monia matemaattisia laskutoimituksia voi tehdä netissä, jossa on erilaisia sivustoja ja sovelluksia, joilla tehdä työt. Tarvitseeko tavallisten ihmisten enää osata matematiikkaa, koska tietokoneet hoitavat kaiken?

Sähköistymiseen on sopeuduttava

Nykyisin kysymyksenä on matematiikan sähköistyminen ja sen kohtaama kritiikki. Nykyään matematiikan osaajien tuntuu tarvitsevan olla melkoisia tietotekniikankin osaajia. Matematiikka on siirtymässä sähköiseksi ylioppilaskirjoituksissa.

Tietokoneen käyttämisen mahdollisuudet ovat tämän päivän arkea, jota ei kannata paeta, vaan se on todellisuutta. Tietokoneet pystyvät tekemään asioita, joita ennen piti laskea itse. On tarkoituksenmukaista käyttää matematiikan opiskelussa siihen käytettävissä olevia apuvälineitä, jotka ovat työelämässäkin käytössä tehostamassa, nopeuttamassa ja helpottamassa työtä.

Hyvät tietotekniset taidot ovat tärkeä asia nykypäivän yhteiskunnassa ja oppilaille on opetettava kaikki tarvittava, mikä auttaa heitä tulevaisuuden työelämässä. Siksi sille ei voi mitään, että matematiikan opetukseen on aina sisällytettävä tietotekniikkatavoite. Olisi todella outoa, jos kaikissa muissa oppiaineissa olisi digitaalisuutta, mutta matematiikassa ei.

Opettajien on opeteltava myös jatkuvasti uutta. Opettajien tarvitsee osata opettaa myös hieman tietotekniikkaakin aineesta riippumatta. Se on heille varmasti kovin raskasta, mutta myös antoisaa. Opettajalla voisi olla uskottavuusongelma oppilaidensa edessä, jos hän ei osaisi käyttää tietokonetta kunnolla eikä käyttää aineensa opettamisessa siinä tarvittavia uusia ohjelmia. Opettajat onneksi ovat ammatissaan vakavissaan ja he haluavat oppia itsekin uutta ja pystyä tarjoamaan oppilaille parasta mahdollista opetusta. Eikä digitaalisuus ole mullistanut matematiikkaa täysin, koska matematiikan ydinajatus on hyvin vanha, eikä se asia siitä miksikään muutu.

Matematiikan tietokoneohjelmien lisenssipulmat

On monenlaisia eri ohjelmia, joita matematiikan opiskelussa voi käyttää ja kaupallisia toimijoita alalla on valtavasti. Lukioissa ja ylioppilaskokeissa on ollut haastavaa valita ne ohjelmat, joita käytetään. Ohjelmat eivät voi ehkä olla parhaita mahdollisia, koska ne voisivat olla hintavia. Ohjelmien on oltava sellaisia, jotka oppilaat saavat ladata omille tietokoneilleen. Tässä on aina oma hankaluutensa, koska tietokoneohjelmissa on välttämättömästi opettelemista siinä, miten ne toimivat.

Aina kun kohtaa uuden ohjelman, on sen käyttämiseen perehdyttävä. Siksi olisi hyvä, että opiskeluaikoina käytetyt ohjelmat olisivat sellaisia, joita opiskelijat tulevat käyttämään myös jatko-opinnoissaan ja ehkä lopulta työelämässäkin, ellei silloin ole jo ihan uudet ohjelmat käytössä. Silti yleensä erilaisissa tietokoneohjelmissa on samanlaiset perusideat taustalla ja lähinnä tarvitsee tietää ohjelman mahdollisuudet. Silloin tarvitsee vain opetella, miten mikäkin asia milläkin ohjelmalla toteutetaan.

bard