Uncategorised

Opinnoista valmistuneet voivat ottaa lainaa haaveidensa toteuttamiseen

Opintojen lähestyessä loppuaan moni opiskelija pohtii elämänsä suuntaa ja miettii paljon sitä, minkälaisiin töihin valmistumisen jälkeen tulisi hakeutua. Yleensä omaa uraa kannattaa pohtia jonkin verran jo opintojen alkuvaiheessa ja mahdollisesti räätälöidä opintojaan hieman sen mukaan. Erityisesti yliopistoissa monissa tiedekunnissa on käytössä niin sanottu akateeminen vapaus, joka antaa opiskelijalle itselleen mahdollisuuden opiskella juuri sitä, mikä häntä eniten kiinnostaa. Näin omaa urasuuntausta voi kehittää jo opintojen aikana.

Vastavalmistuneet ovat usein tyhjän päällä

Vastavalmistuneilla ei välttämättä ole tietoa tai taitoa työllistää itseään, mikäli ei ole jo opiskelujen aikana onnistunut luomaan kontakteja, joiden avulla saa hieman jalkaa oven väliin. Moni kokeekin stressiä ja ahdistusta omasta tilanteestaan. Oppilaitos voisi mahdollisesti tukea opiskelijoitaan auttamalla heitä löytämään työpaikkoja jo opiskeluaikana. Kontaktien luomisen avulla voi olla helpompi löytää mahdollisia urapolkuja tulevaisuutta varten. Oppilaitos voisi liittää omaan koulutukseensa myös tutustumista alan töihin.

Myös yrittäjyys ja itsensä työllistäminen esimerkiksi kevytyrittäjänä on mahdollista. Mikäli yrittäjyys kiinnostaa, mutta pääoma puuttuu, hae lainaa ja tee unelmistasi totta sen avulla. Monet ideat ovat toteuttamisen arvoisia ja useat pienyritykset ovat kasvaneet miljoonabisneksiksi. Lainat kannattaa myös kilpailuttaa, jotta saa itselleen parhaan mahdollisen lainan. Kilpailutuksen avulla sekä määrä, että lainan korot saadaan vastaamaan omia tarpeita mahdollisimman hyvin. Vastavalmistuneille lainanotto ja yrittäjyys on varmastikin pelottava asia, mutta tukea on saatavilla esimerkiksi opiskelukavereilta, jotka haluavat mahdollisesti myös lähteä mukaan yrityksen toimintaan.

Jos yrityksen perustaminen on tavoitteena, kannattaa yrittäjyyteen ja sen rahoitukseen tutustua jo opiskeluaikana, sillä oma oppilaitos voi mahdollisesti myös neuvoa ja tukea opiskelijaa. Koulutus auttaa menestymään ja omaan tutkintoon voi esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan liittää erilaisia kaupallisia opintoja ja perehtyä erilaisiin ohjelmistoihin, jotka ovat yrittäjille tärkeitä. Tätä kautta itsensä työllistäminen opintojen jälkeen helpottuu huomattavasti ja aivan kaikkea ei tarvitse opetella alusta alkaen.

bard