Valmistu huippupaikoille yliopistosta

Yliopistoissa tehdään tiedettä

Yliopistot eivät ole pelkästään oppilaitoksia, vaan niissä tehdään myös korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Opetuksen tulee nimenomaan perustua tieteelliseen tutkimukseen. Yliopistotutkintoja sanotaan akateemisiksi tutkinnoiksi. Tämä perustuu sanaan akatemia, joka on korkeasti oppineiden henkilöiden muodostama yhteisö. Näillä yhteisöllä on jokin tutkimustehtävä, kuten yliopistoilla on.

Tutkijat opettajina yliopistoissa

Yliopistoissa työskentelee tutkijoita, joille on yleensä myös annettu opetusvastuita. Sitä onkin joskus kyseenalaistettu, ovatko tieteelliseen tutkimustyöhön erikoistuneet henkilöt aina pedagogisesti parhaita opettamaan yliopistojen opiskelijoita, vai pitäisikö siellä olla erikseen nimenomaan opettajia. Tätä ovat valittaneet opiskelijat, joiden mukaan opetukseen ei satsata niin paljon kuin tarvitsisi. Sama henkilö, joka on huippututkija omalla alallaan ei välttämättä osaa opettaa alaansa parhain metodein varsinkaan aloitteleville opiskelijoille. He voivat osata keskustella tieteestä kollegoidensa kanssa, mutta opettamisen pitäisi nykyaikaisten käsitysten mukaan olla muutakin kuin luentoja.

Useimmat oppisivat paremmin muilla oppimistyyleillä kuin kuuntelemalla, vaikka eivät olisi erilaisia oppijoita varsinaisesti. Toiset oppivat paremmin visuaalisemmin keinoin tai tekemällä. Nämä ovatkin seikkoja, joita nuorten kannattaa miettiä valitessaan opiskelupaikkaansa. Kaikille ei sovi luennointien seuraaminen opetustyylinä.

Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstö on joko professoreja ja apulaisprofessoreja, tutkimusjohtajia, tutkijatohtoreita, yliopistonlehtoreita, yliopisto-opettajia tai intendenttejä taikka yli-intendenttejä joidenkin muiden tehtävänimikkeiden lisäksi. Yliopistoissa toimii lisäksi vielä opinnoissaan kesken olevia tohtorikoulutettavia, tutkimusavustajia, opetusavustajia sekä lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin työhön erikoistuvia henkilöitä.

bard