Musiikin monet koulutusmahdollisuudet

Ammattikorkeakoulujen musiikillinen koulutus

Yliopistot eivät ole ainoa paikka hankkia musiikin korkeakoulutusta, koska myös ammattikorkeakouluissa on erilaisia musiikillisia koulutusvaihtoehtoja. Kun yliopistoissa opiskelu on enemmän tieteeseen ja tutkimukseen orientoitunutta, opiskellaan ammattikorkeakouluissa musiikkia käytännönläheisemmin ja enemmän työelämään valmistavasti.

Ammattikorkeakouluissa voi hankkia muusikon tai musiikkipedagogin tutkinnot. Sopivia kouluja ovat esimerkiksi Metropolia, Yrkeshögskolan Novia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Eri ammattikorkeakouluissa voi silti muusikoksi valmistua hieman eri painotteisilta linjoilta.

Tampereen ammattikorkeakoulussa muusikoksi valmistutaan musiikkiteatterin suuntautumispolusta, eikä tällaista teatteripainotusta ole kaikissa muissa ammattikorkeakouluissa. Tampereella valmistuneista muusikoista tulee siis oikeastaan laulu- ja tanssitaitoisia näyttelijöitä teattereihin. Linjalla opetellaan musisoimaan yhdessä, viestimään, näyttelemään, laulamaan, tanssimaan ja myös toimimaan alan yrittäjänä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Metropolian muusikkokoulutus on ehkä Tampereen ammattikorkeakoulua tyypillisempi ammattikorkeakoulutason koulutus muusikoille. Metropoliassakin muusikon koulutuksessa voi suuntautua musiikin luomiseen, tuottamiseen ja musiikkiteknologiaan tai sitten tulla rytmimusiikin eri tyylilajeja hallitsevaksi instrumentalistiksi. Instrumentalistien pääainevalinta on esiintyminen.

Metropoliassa on muusikon tutkinnon lisäksi myös mahdollisuus valmistua musiikkipedagogiksi. He voivat opinnoissaan valita pääaineeksi soiton ja laulun opetuksen tai varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön. Varhaisiän musiikkikasvattajat pätevöityvät musiikin alkeisopetukseen. Soiton ja laulun opetuksessa opiskelijat valitsevat pääinstrumentin ja keskittyvät opinnoissa klassiseen tai rytmimusiikkiin ja he voivat toimia musiikkipedagogeina monenlaisissa tehtävissä.

bard