Valmistu huippupaikoille yliopistosta

Paremmille palkoille yliopistosta

Opiskelu yliopistossa merkitsee useiden vuosien opiskelua ja elämistä opintotuen varassa. Vuosien aherrus ja pienillä kuluilla eläminen palkitsee kuitenkin jälkeenpäin, koska usein yliopistokoulutus takaa paremman tulotason tulevaisuudessa verrattuna alemman asteen koulutuksiin.

Mitä pidempi koulutus, sitä parempi palkka

Erään viimeisimmän Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan koulutukseen satsaaminen tuo 14-prosenttisen tuoton tulevaisuudessa. Jokainen opiskelun lisävuosi nostaa palkkaa keskimäärin 6,6 prosenttia. Mitä pidempi koulutus, sitä parempi palkka tulee olemaan. Tutkimuslaitos vertaili keskenään eripituisten koulutusten saaneiden palkkatilastoja, joissa korkeakoulutettujen palkat olivat näiden prosenttimäärien mukaisesti suuremmat kuin lyhyemmän koulutuksen saaneilla.

Tämä ei tietenkään koske opintoaikansa pidentäjiä eli henkilöitä, joiden opiskelu kestää tavallista kauemmin esimerkiksi töissä käynnin takia. Opiskelijat voisivatkin useammin ajatella niin, ettei opiskeluaikana kannata työskennellä liikaa, koska valmistumisen jälkeen saa parempaa palkkaa kuin opintojen ollessa kesken. Siten opintolainan ottaminen voi olla kannattavaa, koska opintolainan korot ovat vähemmän kuin valmistumisen jälkeen tienattavan palkan prosentuaalinen paremmuus. Miksi siis tehdä töitä huonommalla palkalla, jos on mahdollisuus saada työn tekemisestä myöhemmin parempi tuotto?

Opiskelu kannattaa, jotta työllistyisi

Nykyään monia opiskelijoita silti huolettaa työllistyminen opintojen jälkeen, mikä ei ole kaikilla aloilla itsestään selvää. Jotkut joutuvat ottamaan vastaan töitä, jotka eivät täysin vastaa heidän koulutustasoaan, jos heidän koulutuksensa mukaista työtä ei ole tarjolla. Tällaiset alojen väliset työttömyysriskit on otettu huomioon Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksessa.

Nuoret saattavat joskus valita opiskelualansa tuntuman mukaan ilman kylmää kalkulointia opiskelualan työllisyysnäkymistä. Opiskelualaa valitessa voi joutua puntaroimaan, hakeeko opiskelemaan unelma-alalleen, jota kohtaan kokee intohimoa, vai hakeutuako järkevälle alalle, jota kohtaan ei välttämättä tunne paljoakaan vetoa. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijoiden Ulla Hämäläisen ja Roope Uusitalon mukaan koulutusta kannattaa ajatella investointina samaan tapaan, kuin yritykset investoivat tuottaakseen tulevaisuudessa paremmin. Joka tapauksessa kouluttautuminen kannattaa, koska se tilastollisesti nostaa palkkoja ja pienentää riskiä joutua työttömäksi.

Ammattiopinnoista valmistutaan nopeasti pienipalkkaisiin töihin

Jotkut nuoret voivat ajatella valitsevansa peruskoulun jälkeen ammattiopinnot, jotta he pääsisivät mahdollisimman nopeasti työelämään kiinni. Tämä voi pitää paikkansa siinä mielessä, että ammattioppilaitoksessa opinnot kestävät lyhyemmän aikaa ja opiskelija voi olla valmistunut ja työelämässä jo siinä vaiheessa, kun lukion kävijät vasta kirjoittavat ylioppilaaksi. Silloin kun ikätoverit köyhäilevät opiskelijoina yliopistomaailmassa opintotuen varassa eläen, voi ammattioppilaitoksen käyneet kokea vahingoniloa siitä, että he saavat ihan oikeaa palkkaa käteen.

Myöhemmässä vaiheessa yliopistoissa opiskelleet saavat työllistyessään palkkaa myös ja enemmän kuin alemman koulutusasteen käyneet. Nämä ovat valintakysymyksiä ja ihmisen tarvitsee ajatella myös sitä, mihin itsellä on taipumuksia. Toiset jopa pitävät opiskelusta eikä heitä haittaa opiskella monta vuotta, kirjoittaa esseitä ja tutkimuksia sekä elää opiskelijaelämää. Toiset eivät haluaisi joutua tekemään yliopisto-opintoja, joten he mieluummin saavat matalampaa palkkaa kuin joutuisivat opiskelemaan vastentahtoisesti useita vuosia pienen opintotuen varassa.

Tutkimuksen mukaan yliopistossa opiskelleilla on kuuden prosentin rahallinen etu, kun vertaa ammattikoulussa opiskelleiden ja yliopistossa opiskelleiden tuloja koko työuran ajalta. Siinä on laskettu mukaan se, että ammattiin valmistuneet opiskelevat vähemmän aikaa ja pääsevät työelämään nopeammin, elleivät sitten ole työttöminä. Samoin mukaan on laskettu se, että yliopisto-opintojen jälkeen palkat ovat suuremmat ja työttömyysriski on pienempi.

bard