Musiikin monet koulutusmahdollisuudet

Joensuussa voi opiskella kanttoriksi ortodoksiseen kirkkoon

Itä-Suomen yliopiston Joensuun toimipiste tarjoaa hieman erikoisemman koulutussuunnan musiikin alalta, nimittäin teologian maisterin tutkinnon ortodoksisen teologian ja ortodoksisen kirkkomusiikin aineesta.

Joensuussa oli ennen oma yliopistonsa, mutta se yhdistyi Kuopion yliopiston kanssa vuonna 2010 ja yhdessä ne perustivat Itä-Suomen yliopiston. Yliopistossa on neljä eri tiedekuntaa, joista luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta toimivat sekä Joensuussa että Kuopiossa. Terveystieteiden tiedekunnassa voi opiskella vain Kuopiossa ja filosofisessa tiedekunnassa voi opiskella vain Joensuussa.

Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta on hyvin laaja – siellä on humanistinen osasto, kasvatustieteiden ja psykologian osasto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto sekä teologinen osasto, joka on Suomen toiseksi suurin teologien koulutuspaikka. Teologiaa voi opiskella sekä läntisen teologian että ortodoksisen teologian koulutusohjelmissa.

Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto

 

Opiskellessaan kirkkomusiikkia ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa voi saada kelpoisuuden kanttorin tehtäviin ortodoksisessa kirkossa. Kanttorin työn lisäksi voi löytää muitakin ortodoksisen kirkkomusiikin asiantuntemusta vaativia töitä, joihin kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto valmistaa opiskelijaa.

Kirkkomusiikki tulee valita pääaineekseen jo hakeutuessaan koulutukseen. Muutoin teologian opiskelijat voivat valita pääaineensa vasta myöhemmin. Kirkkomusiikissa tulee tehdä paljon säveltaiteellisia opintoja, mutta oppiaineeseen kuuluu runsaasti myös tutkimusta. Siinä syvennytään idän kirkon laulu- ja tekstiperinteen eri muotoihin, mukaan lukien paikallisperinteet sekä idän ja lännen väliset kulttuuriset transitiot.

bard