Uncategorised

Opiskele mikä on CRM

CRM on nykyisin tärkeä termi, joka vilahtelee lähes alalla kuin alalla. Siksi onkin erityisen tärkeää tutustua tämän termin ABC:hen. Tähän artikkeliin on koottu opiskelun tueksi askel askeleelta hyvä muistilista siitä mitä CRM on ja mistä löytää hyvä CRM-järjestelmä.

Mikä on CRM?

On tärkeää tietää mikä on crm-järjestelmä! Lyhyesti sanottuna CRM viittaa asiakkuudenhallintaan. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista customer, relationship ja management. Nykyään tehokasta asiakkuudenhallintaa ja siihen liittyviä ammattimaisia järjestelmiä tarvitaan lähes alalla kuin alalla. Etenkin yrittäjät tarvitsevat usein käyttöönsä ammattimaisen CRM-järjestelmän, jotta he pystyisivät pitämään yrityksen kaikki langat käsissään ja asiakkaansa mahdollisimman tyytyväisinä.

Oikein hoidettu CRM auttaa yritystä luomaan asiakassuhteistaan entistä vahvempia, minkä seurauksena heidän asiakkaansa ovat entistä tyytyväisempiä. Tätä kautta monista heistä muodostuukin yrityksen pitkäaikaisia asiakkaita, jotka vieläpä vievät yrityksen sanomaa eteenpäin muille potentiaalisille asiakkaille.

Laadukkaan CRM-järjestelmän avulla CRM hoituu näppärästi, mutta kyse on kuitenkin aktiivisesta yrityksen asiakassuhteiden parissa tehtävästä työstä. CRM-järjestelmä toimii kuin IT-tuki antaen täydellisen mahdollisuuden hallita yrityksen asiakastietoja. Näin se auttaa yritystä tekemään asiakastutkimuksia sekä luomaan markkinointi- ja myyntistrategioita. Samalla yrityksen on CRM:n avulla mahdollista löytää entistä sujuvampia ratkaisuja asiakastukeensa sekä erilaisten analyysien tekemiseen.

Mistä CRM?

Laadukas CRM-järjestelmä on näppärää hankkia netistä! Lime technologies on hyvä yhteistyökumppani siinä vaiheessa, kun yritys etsii laadukasta CRM-järjestelmää. Voit pyytää Limeltä CRM-demoa ja tutustua heidän tarjoamiinsa vaihtoehtoihin heidän kotisivuillaan.

Miksi CRM?

Laadukas CRM-järjestelmä tuo yrityksen asiakkuuksien hallintaan järjestystä sekä selkeyttä. Se tehostaa työskentelyä ja auttaa yritystä kehittymään suoranaiseksi asiakasmagneetiksi. Samalla kun yritys palvelee asiakkaitaan entistä paremmin se myös säästää asiakkuuksien hallintaan kuluvaa aikaa.

CRM auttaa yritystä erottumaan muista toimittajista. Kivenkovassa kilpailutilanteessa tämä onkin yritykselle lyömätön kilpailuvaltti, sillä hinnalla ei ole aina mahdollista tai järkevää kilpailla. Monet asiakkaat tekevät ostopäätöksensä sydämellä, jolloin hyvät asiakaskokemukset nousevat keskiöön.

Hyvät ja huonot asiakaskokemukset leviävät nykyään kulovalkean tavoin! Netti ja some ovat nimittäin tehneet kokemusten jakamisesta entistäkin helpompaa ja nopeampaa. On ihan tunnettu tosiasia, että etenkin huonot asiakaskokemukset jaetaan mieluusti eteenpäin, eikä yrityksillä ole tähän varaa, minkä vuoksi niiden kannattaakin pyrkiä välttämään huonoja asiakaskokemuksia viimeiseen asti. CRM voidaankin nähdä myös tehokkaana ja edullisena markkinointikeinona.

Kun CRM on kunnossa, ei esimerkiksi yrityksen myyjän lopettamispäätös ole yritykselle katastrofi, sillä CRM-järjestelmän myötä yritys omistaa asiakassuhteet ja uusi työntekijä pystyy helposti jatkamaan siitä mihin edellinen jäi. Näin yrityksen asiakkaat eivät myöskään siirry entisen työntekijän mukana hänen vaihtaessa työpaikkaa.

Tunnettu tosiasia on myös se, että yrityksen on helpompi pitää kiinni jo olemassa olevista asiakkaistaan kuin hankkia uusia. Helppouden lisäksi tämä on myös edullisempaa. Tästä syystä asiakkaista kannattaakin yrittää pitää kiinni ja hyvin hoidettu CRM on oivallinen keino tätä silmällä pitäen. Pitkäaikaiset, uskolliset ja kannattavat asiakkaat ovat yrityksen menestyksen kulmakivi!

Kun yritys ymmärtää entistä paremmin asiakkaidensa tarpeet ja toimii entistä nopeammin palvellakseen heitä, on sillä hyvät edellytykset luoda loistavia asiakaskokemuksia. Asiakkaiden seuranta auttaa yritystä näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja CRM-järjestelmä puolestaan auttaa yritystä seuraamaan asiakkaidensa ostokäyttäytymistä.

bard