Musiikin monet koulutusmahdollisuudet

Sibelius-Akatemia on muusikon korkeakoulu

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia on Suomen ylintä musiikillista koulutusta antava laitos. Sen juuret ovat vuonna 1882 perustetussa Helsingin Musiikkiopistossa. Suomen kansallissäveltäjä Jean Sibelius opiskeli Helsingin Musiikkiopistossa vuosina 1885 – 1889, ja hän toimi siellä myöhemmin myös opettajana. Oppilaitos sain nimen Sibelius-Akatemia juuri ennen sotia vuonna 1939. Siitä asti Sibelius-Akatemia toimi itsenäisenä opinahjona, kunnes se vuonna 2013 liitettiin osaksi Taideyliopistoa, joka on uusi kolme entistä laitosta yhdistävä taiteen koulutusta antava yliopisto.

Musiikkitutkintojen yliopisto

Sibelius-Akatemia on yliopisto-opetusta antava musiikkialan akatemia, jossa on yhdeksän koulutusohjelmaa erilaisesti suuntautuville opiskelijoille. Koska musiikki on pieni ala, ovat volyymit pienet. Koko Sibelius-Akatemiaan otetaan vuosittain vain noin 150 – 170 uutta opiskelijaa kaikkiin yhdeksään koulutusohjelmaan yhteensä.

Sibelius-Akatemiasta valmistuneista tulee esimerkiksi musiikin alan pedagogeja, musiikin asiantuntijoita ja tietysti myös taiteilijoita. Nämä valmistuvat kandidaateiksi, maistereiksi, lisensiaateiksi tai tohtoreiksi. Eteneminen tapahtuu tässä järjestyksessä tekemällä lisäopintoja ja niistä valmistuessa. Kandidaateista tulee musiikin kandidaatteja ja samalla tavalla menevät muutkin tutkintonimikkeet, kuten musiikin lisensiaatin tutkinto. Sibelius-Akatemiassa ei ole siten tutkintonimikkeiden kirjoa, joten ne menevät aivan kuten esimerkiksi liikuntatieteellisestä valmistuu liikuntatieteen maistereita ja maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuu sotatieteiden maistereita.

Yliopistossa on monta koulutusohjelmaa

Aikoinaan Sibelius-Akatemia antoi opetusta vain klassiseen musiikkiin, mutta nykyisin mukana ovat myös jazz, kansanmusiikki ja musiikkiteknologia. Sibelius-Akatemiassa on kaksi osastoa, jotka ovat klassisen musiikin osasto ja muista aloista vastaava musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto. Yliopiston yhdeksän koulutusohjelma ovat:

 • Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot
 • Kansanmusiikki
 • Kirkkomusiikki ja urut
 • Global Music
 • Jazzmusiikki
 • Musiikkikasvatus
 • Musiikin johtaminen
 • Musiikkiteknologia
 • Sävellys ja musiikinteoria

Klassisen musiikin koulutusohjelmaan kuuluun instrumentti- ja lauluopinnot ja valita voi seuraavista:

 • Laulu
 • Kitara
 • Harmonikka
 • Harppu
 • Jousisoittimet
 • Lyömäsoittimet
 • Piano
 • Puhaltimet
 • Kantele
 • Vanha musiikki

Yliopistoilla on muitakin tehtäviä kuin opetuksen antaminen, joten Sibelius-Akatemian velvollisuuksia on opetuksen lisäksi tutkimuksen tekeminen ja lisäksi taiteellinen toiminta. Sibelius-Akatemia onkin tunnettu taiteellisesta toiminnastaan, kuten julkisista konserteista ja musiikin erikoiskirjastostaan, joka toimii Helsingissä Musiikkitalossa. Sibelius-Akatemialla on Helsingin lisäksi toimipiste myös Kuopiossa.

bard