Musiikin monet koulutusmahdollisuudet

Musiikin opettajaksi Jyväskylän yliopistosta

Musiikin alan korkeakoulutuksesta monelle saattaa tulla mieleen vain Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, jossa on useita koulutusohjelmia lauluun, musiikillisten instrumenttien hallintaan ja esimerkiksi musiikkikasvatukseen. Suomessa voi kuitenkin opiskella musiikkia ja musiikkikasvatusta muissakin yliopistoissa. Sibelius-Akatemiassa on kuitenkin laajin valikoima oppiaineita musiikin alalta, kun muut yliopistot tarjoavat hyvin erikoistuneita musiikkiin liittyviä koulutusohjelmia. Jyväskylän yliopisto on erikoistunut nimenomaan opettajankoulutukseen.

Musiikkiopinnot Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Siellä koulutetaan osaajia musiikista rakentuvan henkisen terveyden ja hyvinvoinnin alueella. Musiikin lisäksi laitos keskittyy myös taiteen ja kulttuurin opetukseen. Laitoksessa korostetaan inhimillistä toimintaa ja luovia tuotoksia.

Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen oppiaineita ovat musiikkikasvatus ja musiikkitiede. Näiden lisäksi voi valita myös kirjallisuuden tai taidehistorian ja taidekasvatuksen. Näitä aineita voi opiskella kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoon asti.

Lisäksi Jyväskylän yliopistossa voi opiskella musiikin alalla maisterin ja tohtorin tutkinnon musiikkiterapiassa. Laitos tarjoaa myös mahdollisuuden tohtorin ja maisterin tutkintoon kirjoittamisessa, nykykulttuurin tutkimuksessa, hungarologiassa ja museologiassa. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos on siis laaja-alainen ja monitieteinen, eikä vain esimerkiksi musiikkiin ja taidehistoriaan keskittyvä laitos.

Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma

Jyväskylän yliopiston juuret ovat kasvatusopissa ja opettajankoulutuksessa. Yliopisto aloitti vuonna 1863 opettajankoulutusseminaarina ja muuttui vuonna 1934 Kasvatusopilliseksi korkeakouluksi. Se on siis hyvin pätevä paikka valmistua musiikin opettajaksi musiikkikasvatuksen oppiaineesta. Sieltä saa valmiudet musiikinopetukseen muun muassa peruskouluun ja lukioon, mutta on muitakin paikkoja ja yleissivistäviä oppilaitoksia, joihin voi pyrkiä musiikin opettajaksi.

Musiikkikasvatuksessa keskitytään opetustaitojen hankkimiseen ja pedagogisen asiantuntijuuden kehittymiseen. Ja koska yliopistoilla on vahva tutkimustehtävä, kehitetään musiikkikasvatuksen opinnoissa tutkijan taitojakin. Musiikin opettajien on hyvä hallita erilaisia musiikillisia instrumentteja, joten niitäkin opetetaan tuleville opettajille. Heille annetaan valmiuksia myös opettaa musiikin soittamista yhtyeissä.

Musiikkikasvatuksen lisäksi tulevat opettajat voivat opiskella toistakin ainetta, jota voivat kouluissa ja eri oppilaitoksissa opettaa. Se voi olla jokin aine musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen ulkopuoleltakin. Jyväskylän yliopisto on tässä erityisen hyvä paikka, sillä siellä on tarjolla opetettavan aineen opintoja 18 oppiaineessa.

bard