Valmistu huippupaikoille yliopistosta

Suomen yliopistojen muuttuva kenttä

Suomessa on 15 yliopistoa, jotka antavat korkeinta tieteellistä opetusta ja tekevät tutkimustyötä. Yliopistojen muita tehtäviä on kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa sekä tehdä yhteiskunnallista vaikuttamista. Opiskelijan intresseissä keskeisintä on kuitenkin saada yliopistosta korkeakoulutus, joka valmistaa toimimaan tulevaisuudessa erilaisissa ammateissa ja tehtävissä.

Suomen yliopistot ovat tyypillisimmin nimetty sen kaupungin mukaan, jossa yliopisto sijaitsee. Tällaisia ovat:

  • Helsingin yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Tampereen teknillinen yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Vaasan yliopisto
  • Åbo Akademi

Näistä Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat ennen olleet nimeltään teknillisiä korkeakouluja, mutta ne muuttivat nimensä yliopistoiksi erottuakseen ammattikorkeakouluista, joita myös on alettu nimittää korkeakouluiksi.

On myös kaksi alueellisesti nimettyä yliopistoa eli Itä-Suomen yliopisto ja Lapin yliopisto. Itä-Suomen yliopisto on jakautunut kahdelle paikkakunnalle eli Kuopioon ja Joensuuhun, joissa oli ennen erikseen Kuopion yliopisto jaJoensuu yliopisto.

Aalto-yliopisto ja loput Suomen yliopistot

Lisäksi on neljä yliopistoa, joiden nimi tulee jostain muusta kuin sijainnista. Aalto-yliopisto toimii pääasiassa Espoossa ja Helsingissä. Se aloitti toimintansa vuonna 2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät.

Sitten on pääasiassa Helsingissä toimiva Taideyliopisto, joka ennen toimi erillisinä Kuvataideakatemiana, Teatterikorkeakouluna ja Sibelius-Akatemiana.

Åbo Akademin lisäksi toinen ruotsinkielinen yliopisto on Svenska handelshögskolan. Maanpuolustuskorkeakoulu on viidestoista Suomen yliopistotason oppilaitoksista.

bard