Musiikin monet koulutusmahdollisuudet

Musiikin koulutus Turun yliopistossa

Musikologiassa tutkitaan ääntä ja musiikkia. Äänen tutkiminen tarkoittaa mitä tahansa ihmisten kulttuurissa esiintyvää äänellistä ilmiötä. Musiikin tutkiminen taas voi olla yleistä musiikkitiedettä, jossa paneudutaan länsimaiseen taidemusiikkiin, joka tarkoittaa klassista musiikkia. Klassinen musiikki ja muu musiikki erotellaan musiikkitieteissä siten kahteen eri alaan. Kun yleisessä musiikkitieteessä tutkitaan klassista musiikkia, niin etnomusikologiassa tutkimuksen kohteena on kaikki muu musiikki.

Etnomusikologia saattaa kuulostaa siltä, että kyseessä olisi lähinnä vain kansanmusiikki ja vanha perinnemusiikki, mutta se koskee kaikkea muuta paitsi klassista musiikkia. Juontavathan esimerkiksi nykyaikainen rockmusiikki ja elektroninen musiikki juurensa kaukaa musiikin alkulähteiltä.

Musiikkitiede on humanistinen ala

Musiikkitiede sijoittuu Turun yliopistossa humanistiseen tiedekuntaan, jossa on kaksi laitosta. Toinen on kieli- ja käännöstieteiden laitos ja toinen on historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen laitos, jossa voi opiskella musiikkitiedettä. Musiikkitieteen lisäksi historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on lukuisia muita pääainevaihtoehtoja. Yksi muista pääainevaihtoehdoista on fonetiikka, jossa myös tutkitaan ääntä. Mutta kun musiikkitieteessä tutkitaan kulttuurissa esiintyviä äänellisiä ilmiöitä, tutkitaan fonetiikassa kielen äänteiden ja ihmisäänen syntyä. Siten fonetiikka on läheinen aine sekä historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen laitoksen musiikkitieteelle että koko kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ainevalikoimalle, sillä fonetiikka lasketaan nimenomaan kielitieteisiin.

Musiikkitieteilijät valmistuvat Turun yliopistosta humanististen tieteiden kandidaateiksi tai filosofian maistereiksi. Kandidaatiksi voi valmistua kolmessa vuodessa ja maisteriksi kahdessa vuodessa suoritettuaan ensin kandidaatin tutkinnon.

bard