Oivalluksen elämyksiä matematiikasta

Matematiikan neroksi Helsingin yliopistosta

Korkeimmalla tasolla matematiikkaa voi opiskella yliopistoissa. Useassa Suomen 15 yliopistosta voi opiskella tätä ainetta. Matematiikka kuuluu luonnontieteisiin ja luonnontieteellisiin tiedekuntiin yliopistoissa.

Luonnontieteellisissä tiedekunnissa voi opiskella myös esimerkiksi kemiaa, tilastotiedettä sekä fysikaalisia tieteitä, kuten fysiikkaa, tähtitiedettä ja meteorologiaa. Näitä on kätevä ottaa sivuaineiksi matematiikan ohelle.

Helsingin yliopiston koulutusohjelmat

Matematiikkaa opiskellaan Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, joka on Suomen suurin luonnontieteellinen tiedekunta. Tiedekunnan kuudesta osastosta yksi on matematiikan ja tilastotieteen osasto. Tässä osastossa on monta monitieteistä koulutusohjelmaa, joista valita. Näiden joukossa on sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon tähtääviä koulutusohjelmia, joita on seuraavia:

  • matemaattisten tieteiden kandiohjelma
  • matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmat
  • matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma
  • teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma
  • Life Science Informatics -maisteriohjelma
  • Data Science -maisteriohjelma

Matemaattisten tieteiden kandiohjelman monet suunnat

Helsingin yliopiston matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa on neljä opintojen suuntaa: matematiikka, tilastotiede, ekonometria ja tietojenkäsittelyteoria. Ekonometria on näistä sana, joka ei avaudu monelle kovin yksinkertaisesti. Sana kuitenkin viittaa taloustieteisiin, ja ekonometriaa lukemalla saa hyvät tiedot kansantaloudesta ja kyvyn seurata sen kehitystä. Tähän liittyy läheisesti valmiudet analysoida kuluttajien ja yritysten käyttäytymistä. Opintosuunnassa perehdytään ekonometrisiin perusmenetelmiin sekä mikro- ja makrotalousteoriaan.

Ekonometria kuulostaakin melko samalta kuin taloustieteen opiskelu tai kauppakorkeakoulussa opiskelu. Eroa on lähinnä siinä, että matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ekonometriassa on enemmän matematiikan opiskelua. Tilastotieteen ja matematiikan opiskelu on siellä pakollista. Ekonometrian opiskelusta voi edetä taloustieteen maisteri- ja tohtoriopintoihin.

Matematiikan opettajaksi valmistutaan matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta

Matematiikan opettajaksi haluavilla täytyy olla hyviä kokemuksia omista kouluajoistaan. Joko he ovat olleet luontaisesti hyviä tässä aineessa tai sitten heillä on ollut todella hyvä opettaja, joka on onnistunut innostamaan matematiikan opiskeluun ja neuvomaan, miten voi oppia hoksaamaan asioita. Useinhan sanotaan, että opettajiksi hakeutuvat ovat itse olleet hyviä koulussa ja heille kouluajat olivat mieluinen vaihe elämässä. Kuka muuten haluaisi aikuisena takaisin peruskouluun tai lukioon?

Toinen mahdollisuus on se, että matematiikan opettajaksi opiskelevalla on ollut niin huono opettaja, että opiskelija haluaa korjata virheen maailmassa ja ryhtyä itse kunnolliseksi opettajaksi. Tällainen henkilö on joko ollut luontaisesti hyvä matematiikassa kouluaikoinaan, huonosta opettajasta huolimatta. Tai sitten jokin on saanut opiskelijan innostumaan matematiikasta noiden aikojen jälkeen ja saanut hänet havaitsemaan, että matematiikka on oikeastaan aika kiva aine.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa koulutetaan matematiikan, kemian ja fysiikan aineenopettajia. Nykyään korostetaan opetuksen toiminnallisia ja kokeellisia menetelmiä, joten tuleva matematiikan opettaja oppii antamaan nuorille sellaista opetusta, jolla aine voi tuntua mieluisammalta ja kunkin oman oppimistyylin mukaiselta. Opettajan on syytä olla innostunut omasta alastaan, jotta voi tartuttaa innostuksen myös omiin tuleviin oppilaisiinsa.

Helsingin yliopistossa tarvitsee opiskella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa jotain muutakin opetettavaa ainetta kuin matematiikkaa. On siis valittava kaksi opetettavaa ainetta. Usein tyypillinen yhdistelmä on opettaa matematiikkaa ja kemiaa tai matematiikkaa ja fysiikkaa. On myös muita vaihtoehtoja näiden lisäksi. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ei kuitenkaan ole pakko valita ryhtyvänsä matematiikan opettajaksi, vaan voi halutessaan valita vaikka vain kemian ja fysiikan tai vaikkapa fysiikan ja tilastotieteen tai mitä vaihtoehtoja tiedekunta tarjoaakaan.

bard